ณ ระนอง

พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี
(คอซิมก๊อง ณ ระนอง)

ผู้ว่าราชการเมืองระนอง
และสมุหเทศาภิบาลมณฑลชุมพร

ภรรยา 4 ท่าน ดังนี้

  1. ท่านผู้หญิงเลี่ยงกี่ (ชาวปีนัง)
  2. ท่านผู้หญิงพัน
  3. ท่านส่วน หรือสุ่น
  4. ท่านมาลี ธิดาเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (บุญศรี)
มีบุตร – ธิดา 26 คน


คอจู้เตี่ยน
คอจู้อุ้ย
คอเบี่ยนหม่อ
คอเบี่ยนเตี่ยง
คอจู้ปิ๋น
คอจุ้ขิน
คอจู้เต้ง
คอจู้เฉ้ง
คอจู้เซ็ก
คอจู่เพ็ก
พระสถลสถานพิทักษ์ (คอยู่เกียด ณ ระนอง)
คอกุ้ยอิ้ม  (เล็ก)
คอเบี่ยนแคะ
พระศรีโลหภูมิพิทักษ์ (คอยู่ปิ๋ว ณ ระนอง)