ณ ระนอง

91 ปี แห่งความภาคภูมิใจ...ณ ระนอง


บัตรเข้างาน พร้อม CD


เชิดสิงห์โตเปิดงานการแสดงจากกรมศิลปากรสัมภาษณ์ คุณวิชัย ปุญญะยันต์ และ คุณจันทนีย์ (อูนากูล) พงศ์ประยูร
ผู้ประพันธ์ และ ผู้ขับร้อง เพลง ณ ระนอง


แฟนซีชุดจีนสมาชิก และ แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน


กรรมการจัดงาน