ณ ระนอง

แข่งขันโบว์ลิ่ง ชิงถ้วยสมาคมฯ


นายกสมาคมฯ กล่าวเปิดงาน